Wat is Smart City?

Inwoners zijn de belangrijkste sleutel tot duurzame steden.

Dit burgerbetrokkenheidsplatform gaat uit van een nieuwe en innovatieve aanpak om de inwoner te betrekken bij stadsontwikkelingsprocessen (e-participatie, e-overheid, toerisme, besluitvorming, etc). Bovendien versterkt het de samenwerking tussen alle belanghebbenden en met name de particuliere sector en de stad.

Het is ontworpen vanuit de wens van de gemeenten om inwoners interactief te kunnen betrekken bij verschillende besluitvormingsprocessen. Het biedt een platform om te communiceren via slimme en gekoppelde oplossingen vanuit de behoeften van de inwoners.Wij zijn de stad!

   • Betrokkenheid van inwoners voor stadsontwikkelingsdoeleinden
   • Steden gebruiken de invloeden van inwoners, bijvoorbeeld productie en distributie van stads- en gebiedsinformatie
   • Realtime reactie mogelijkheden van inwoners die het de stad mogelijk maakt slimme oplossingen te implementeren naar aanleiding van behoeften en wensen
   • E-overheidsdiensten worden aangeboden aan burgers om de officiĆ«le kanalen te vereenvoudigen en efficiĆ«nt te optimaliseren
   • Nieuwe inkomsten voor de stad via nieuwe slimme diensten
   • Stadsprocessen kunnen op een duurzamere manier worden uitgevoerd
   • Samenwerking, positionering en marketing van de lokale middenstand en het bedrijfsleven worden versterkt

Klik hier om door te gaan naar de interactieve site van: